Zgłoszenia do konkursu

Harmonogram konkursu

Działanie Termin
Dostarczenie wypełnionych kart zgłoszeniowych wraz z reprodukcją pracy w wersji elektronicznej 19.09.2014 r.
(liczy się data wpływu)
Upublicznienie listy zakwalifikowanych do finału prac 30.09.2014 r., godz. 12:00
Dostarczenie w wyznaczone przez organizatorów miejsce oryginału pracy opisanej i przygotowanej do ekspozycji 10.10.2014 r.
(liczy się data wpływu)
Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród laureatom 27.10.2014 r.

 

Dokumenty do pobrania