Nagrody

Nagroda główna w wysokości 8 000 zł (ośmiu tysięcy złotych) ufundowana przez Wydział FAIS.

Trzy nagrody po 4 000 zł (cztery tysiące złotych) ufundowane przez Wydział FAIS.

Trzy wyróżnienia honorowe – wyłonione poprzez głosowanie pracowników, doktorantów i studentów Wydziału FAIS.


Jury ma prawo do innego podziału nagród. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora Konkursu.