Komisja Konkursowa

prof. Stanisław Tabisz, Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
prof. Piotr Bożyk, Prorektor ds. Nauki i Spraw Zagranicznych, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
dr hab. Jan Tutaj, Prorektor ds. Studenckich, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
prof. dr hab. Stanisław Kistryn, Prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. dr hab. Jacek Popiel, Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. dr hab. Józef K. Mościcki, Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. dr hab. Jakub Zakrzewski, Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Marian Soida, Obserwatorium Astronomiczne, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. dr hab. Robert Wolak, Instytut Matematyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. Antoni Kowalski, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
prof. Bogdan Topor, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
mgr Piotr Warchoł, Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie